« terug naar vorige pagina

Praktische ondersteuning voor de huisartsenpraktijk

Bel: (0162) 24 77 70    

Mail: praktijkmanagement@zohealthy.nl

 

Huisartsen komen altijd tijd tekort, want zorgvragen worden complexer, er komt steeds meer personeel in de praktijk, lokale samenwerking wordt gevraagd en zorgverzekeraars willen graag dat huisartsen het werk doen waarvoor ze zijn opgeleid in plaats van niet-patiëntgebonden werkzaamheden uit te voeren.

Om huisartsen daarbij te ontzorgen biedt Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken (Zorroo) ondersteuning bij niet-zorg gerelateerde taken in de huisartsenpraktijk onder de naam ZoHealthy Praktijkmanagement. Met als doel een meer efficiënte, geprofessionaliseerde inzet van mensen en middelen voor alle bij Zorroo aangesloten huisartsenpraktijken. Tevens bevordert, initieert en onderhoudt ZoHealthy Praktijkmanagement structurele samenwerkingsverbanden op lokaal en regionaal niveau. 

Welke diensten biedt ZoHealthy Praktijkmanagement?

  • Lokale en regionale samenwerking (inbegrepen in basistarief per patiënt)
  • Bedrijfsvoering – Operationele ondersteuning van de interne organisatie van de huisartsenpraktijk
  • Kwaliteitsmanagement – Management en optimalisatie van de zorgkwaliteit van de huisartsenpraktijk 
  • Managementadvies – Ondersteuning en advisering op maat bij het bepalen van een gerichte toekomstvisie van de huisartsenpraktijk

Download hier het korte dienstenoverzicht

Het volledige dienstenboek met daarin een integraal overzicht van alle werkzaamheden kun je hier downloaden. In het dienstenboek vind je de uitwerking van alle werkzaamheden van bovenstaande expertisegebieden. 

Voor wie?
Iedere huisartsenpraktijk aangesloten bij Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken (Zorroo) kan zich aanmelden voor deze dienst.

 

 

Voor meer lucht in de huisartsenpraktijk

 

 

 

Bekostiging praktijkmanagement

Voor iedere huisartsenpraktijk die gebruikt maakt van de dienst Praktijkmanagement wordt per kwartaal de prestatie Praktijkmanager gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt per kwartaal hiervoor een bedrag dat wordt uitgekeerd aan de zorggroep.

Het budget dat op basis van het aantal patiënten per individuele praktijk wordt vastgesteld, wordt door de zorggroep inzichtelijk gemaakt. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het aantal ingeschreven (ION) patiënten per praktijk en de zorgverzekering waarvan de patiënt gebruik maakt. De (niet gebruikte) gelden blijven altijd verbonden aan de betreffende huisartspraktijk. Inzet van praktijkmanagement per praktijk wordt in mindering gebracht op dit budget.

De kosten per praktijk zijn opgebouwd uit het basistarief aangevuld met de kosten per afgenomen dienst. Deze kosten worden per huisartsenpraktijk verrekend, geadministreerd en per kwartaal inzichtelijk gemaakt.

Download hier de schematische weergave van het kostenoverzicht

Basistarief praktijkmanagement

De taken vanuit het basistarief praktijkmanagement worden zorggroep-breed uitgevoerd om kostenefficiënt en/of effectief te kunnen zijn. Huisartsenpraktijken die de keuze maken om niet deel te nemen aan de module praktijkmanagement wordt ook het basistarief in rekening gebracht. 

Bekostiging diensten

Bekostiging voor het leveren van de diensten zijn modulair opgebouwd. Diensten worden op basis van besteedde uren doorberekend. De manier waarop de bekostiging van een dienst wordt uitgevoerd is afhankelijk van de dienst en dit is in een dienstbeschrijving vastgelegd. Per dienst is vooraf bepaald hoe de bekostiging wordt doorberekend. Dit is vastgelegd in een dienstenboek.

Voor meer uitgebreide informatie over de uitvoering van de bekostiging van praktijkmanagement door de zorggroep op praktijk- of zorggroepniveau kun je contact opnemen met praktijkmanagement@zohealthy.nl


Logo Zohealthy

 

Deelname in 7 stappen

 


1. Aanmelden

Als jouw huisartsenpraktijk besluit deel te nemen kun je je aanmelden voor deelname via praktijkmanagment@zohealthy.nl. De deelname wordt aangegaan voor één jaar. Ieder volgend jaar wordt het als aanvullende overeenkomst aangeboden. 

2. Vaststelling praktijkgrootte 

Voor praktijkmanagement georganiseerd vanuit een samenwerkingsverband dient minimaal 2 uur tot maximaal 4,5 uur per week per normpraktijk te worden ingezet. Tevens stelt de zorgverzekeraar eisen aan transparante levering en inzage in de bekostiging van deze dienstverlening. Het tarief wordt door de zorgverzekeraar vastgesteld aan de hand van de volgende berekening:

€ 0,91(VGZ 2019) x inzet uren / norminzet x normpraktijk / totaal aantal patiënten (ION) = kwartaaltarief per op naam ingeschreven verzekerde.

Het budget dat op basis van het aantal patiënten per individuele praktijk wordt vastgesteld, wordt door de zorggroep inzichtelijk gemaakt en is per praktijk afhankelijk van het aantal ingeschreven (ION) patiënten.

3. Opname in administratie 

4. Toevoeging in aanvraag naar de zorgverzekeraar

5. Aanvraag akkoord declaratie

De financiële afdeling van de zorggroep vraagt de praktijken akkoord voor declaratie van de prestatie praktijkmanagement aan de zorgverzekeraar.

6. Inventarisatie

Als een huisartsenpraktijk besluit deel te nemen aan praktijkmanagement wordt volgens een standaardaanpak de praktijkbehoefte in kaart gebracht. Vervolgens worden doelen en praktische uitvoering ervan met de contactpersoon van de huisartsenpraktijk besproken. Het resultaat hiervan is een duidelijk overzicht van de taken met de hoogste prioriteit en de taken welke door praktijkmanagement kunnen worden ondersteund. 

In deze inventarisatie worden de volgende onderwerpen doorgelicht: werkwijze van de praktijk (kwaliteit), contractonderhoud (leveranciers), coördinatie in- en externe projecten, spreekuuropbouw en planning, bereikbaarheid, personeelsmanagement en (financiële) processen.

7. Kwartaaloverzicht

Per huisartsenpraktijk aangesloten bij de zorggroep Zorroo wordt per kwartaal de prestatie Praktijkmanagement gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt per kwartaal een bedrag voor het uitvoeren van praktijkmanagement. Dit bedrag wordt uitgekeerd aan de zorggroep. Aangesloten praktijken ontvangen hier per kwartaal een overzicht van. 


 

Vragen?
Je kunt met je vragen uiteraard bij ons terecht. 

Bel: (0162) 24 77 70

Mail: praktijkmanagement@zohealthy.nl

Onze medewerkers